Dějiny křesťanské církve

Autor: Štěpán Šoltézs
Vydavatel: Kalich, Praha 1971