Dějepis města Prahy (díl VI.)

Tomek Vladivoj Václav - Dějepis města Prahy (díl VI.)Autor: Václav Vladivoj Tomek
Vydavatel: Nakladatelství Fr. Řivnáče, Praha 1906