Stříbro – Stříbrské doly

Stříbrský rudní revír je v českých zemích zřejmě nejstarší, historicky doložená těžební oblast. Stříbrské doly navštívil dne 3. února 1421 sipka Zikmund Lucemburský.

Stříbro – Stříbrské doly

Cedule připomínající návštěvu stříbrských dolů Zikmundem Lucemburským