Štramberk – hrad

Založení štramberského hradu je neznámé. První písemná dochovaná zmínka o Štramberku se datuje ze dne 4. prosince 1359, kdy byla podhradní osada povýšena moravským markrabětem Janem Jindřichem na město nesoucí název hradu, a to Strallenberg. Osada existovala již předtím, byla ale zřejmě poničena v době tatarských nebo kumánských nájezdů v polovině 13. století.

V roce 1408 připadlo štramberské panství Lackovi I. z Kravař na Helfštýně. Lacek I. byl příznivcem Jana Husa a je předpoklad, že jako čelní představitel skupiny husitské šlechty povolal na svá panství kněze tohoto vyznání. V roce 1433 odkázal Jan z Kravař na Jičíně panství Ctiborovi z Cimburka na Křídle na úhradu velkých dluhů z dob husitských válek. V roce 1434 získal Štramberk koupí Jan Puklice z Pozořic a po něm bývalý husitský hejtman v Odrách Vilém Puklice z Pozořic. Tento Vilém Pulice společně s bratrem Bočkem působili v husitské posádce v Odrách. Po usazení na štramberském panství pořádali četné kořistnické výjezdy do okolí. Vilém zemřel v roce 1441 a závazky zdědil Boček Puklice z Pozořic. Po něm dědí Burian Poklice z Pozořic, asi v roce 1463, který proslul svými výpady do Slezska. Burian se svým kumpánem Žichem z Kelče byli postrachem pro pocestné z Břeclavi až po Těšín a Ratiboř. Tito lapkové zajímali pocestné, odvezli je na hrad a věznili tak dlouho, dokud za ně nedostali výkupné. Král Jiří z Poděbrad po četných stížnostech zakročil a potrestal je.

V polovině 16. století panství zdědil Bedřich ze Žerotína, horlivý stoupenec českobratrské církve a známý odpůrce poutí na Kotouči.

V roce 1621 byl Štramberk a Nový Jičín napaden císařskými vojsky, protože byli stoupenci „zimního krále“ Fridricha Falckého. Posádku ve Štramberku tvořili převážně Valaši, kteří hrad statečně bránili. Nakonec jim byl povolen čestný, volný odchod. Štramberk byl vypálen 21. února 1624, a to polskými kozáky, kteří táhli na pomoc Ferdinandovu vojsku.

Převzato z brožury Informačního centra města Štramberk.