Praha – kostel sv. Vojtěcha ve Vojtěšské ulici

Původně románský kostel ze 13. století. Je starší než Nové Město pražské a první písemná zmínka existuje z r. 1318. Od počátku byl nejspíše farním kostelem osady, zvané Podzderazí, v níž sídlili převážně jircháři. Krátce po založení Nového Města pražského byla přistavěna dnešní hlavní loď. Fara u kostela se zmiňuje v r. 1367, hřbitov roku 1385 a farní škola v r. 1413. Roku 1414 zde bylo obnoveno přijímání sipka podobojí. V druhé polovině 17. st. byl kostel s farou barokně upraven.

V letech 1861 až 1874 zde jako regenschori působil Josef Förster. A v letech 1874 až 1876 v kostele působil Antonín Dvořák jako varhaník.

V současnosti kostel spravuje katolická církev.

Zdroj: http://www.nockostelu.cz

Praha - kostel sv. Vojtěcha ve Vojtěšské ulici

Praha - kostel sv. Vojtěcha ve Vojtěšské ulici

Praha - kostel sv. Vojtěcha ve Vojtěšské ulici

Praha - kostel sv. Vojtěcha ve Vojtěšské ulici