Pardubice – Pernštýnské náměstí

Pardubice – Pernštýnské náměstí

Renesanční dům (čp. 55) s trojreiéfem od sochaře Viléma Amorta

Pardubice – Pernštýnské náměstí

Hejtman Jan Žižka s palcátem

Pardubice – Pernštýnské náměstí

Jiří z Poděbrad a papežský nuncius Fantin de Valle. Reliéf zobrazuje scénu z roku 1462.