Loket – středověký hrad

V dobách husitských válek se Loket přidal na stranu císaře Zikmunda. Třikrát byl husity obléhán (1420, 1427 a 1429), avšak dobyt nebyl. V roce 1429 došlo k rozepřím mezi městem a hradem a hrad Loket dobývají měšťané. Spory přetrvávají po několik let a v roce 1434 císař Zikmund zastaví hrad svému kancléři Kašparu Šlikovi.

Loket – středověký hrad

Loket – středověký hrad

Loket – středověký hrad

Model hradu.

Loket – středověký hrad

Nádvoří.

Loket – středověký hrad

Loket – středověký hrad

Loket – středověký hrad

Pohled z hradu na řeku Ohři.

sipka Informace k historii hradu v dobách husitských na diskuzním fóru