Konstanz (Kostnice, D) – Kostnická katedrála

Chhrám Münster Naší milé Paní (Münster Unserer Lieben Frau), místo odsouzení mistrů Jana Husa a Jeronýma Pražského.

Konstanz (Kostnice, D) – Kostnická katedrála

Průčelí s chrámovou věží a vchodem proti oltáři

Konstanz (Kostnice, D) – Kostnická katedrála

Přilehlé postranní křídlo katedrály

Konstanz (Kostnice, D) – Kostnická katedrála

Konstanz (Kostnice, D) – Kostnická katedrála

Místo označené mosazným štítkem těsně za hlavními vchodovými dveřmi, kde byl Hus odsvěcen. Dále do kostela kacíř nesměl.