Konstanz (Kostnice, D) – Kostel sv. Štěpána

V době konání koncilu dějiště papežského soudu.

Konstanz (Kostnice, D) – Kostel sv. Štěpána

Vnější pohled na kostel

Konstanz (Kostnice, D) – Kostel sv. Štěpána

Gotický oltář

Konstanz (Kostnice, D) – Kostel sv. Štěpána

Postranní loď, nad obloukem obraz Poslední večeře Páně