Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Bývalá ul. Sv. Pavla.

Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Schneztor, vstupní brána do Husovy ulice, součást středověkého opevnění Kostnice

Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Huss Museum, Husův dům, č. 64

Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Husův dům – detail

Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Roh dvou zdí Husovy místnosti v Husově domě

Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Roh dvou zdí Husovy místnosti v Husově domě

Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Místnost Husova domu, nápisy na zdech

Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Místnost Husova domu, pergameny

Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Čtyři pražské artikuly

Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Okované dveře Husovy kobky v dominikánském klášteře

Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Okno Husovy kobky v dominikánském klášteře

Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Husova busta, její kopie byla 06.07.2006 umístěna v osadě jednoho kmene nikaragujských indiánů, kam až pronikla misie Moravských bratří

Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Pohled do Husovy ulice, v pozadí Schneztor, vpravo dům č. 22

Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Dům č. 22, místo, kde stál původně dům vdovy Fídy, v němž se Hus ubytoval po příjezdu do Kostnice

Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Dům U delfína č. 14 (Haus “Zum Delphin”), kde do svého útěku z Kostnice pobýval M. Jeroným Pražský

Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Detail

Konstanz (Kostnice, D) – Husova ulice

Bývalý dominikánský klášter, dnes Steigenberger Inselhotel