Bamberk (D) – po stopách husitské zahraniční výpravy 1429/30

Bamberk (D) – po stopách husitské zahraniční výpravy 1429/30

Původně gotická stará radnice s barokní výzdobou, která stojí na mostě

Bamberk (D) – po stopách husitské zahraniční výpravy 1429/30

V popředí nový biskupský palác a za ním Dóm, vlevo románská část, vpravo gotická

Bamberk (D) – po stopách husitské zahraniční výpravy 1429/30

Dóm z 1. pol. 13. století – gotické věže

Bamberk (D) – po stopách husitské zahraniční výpravy 1429/30

Biskupský palác, tzv. Nová rezidence z přelomu 17. a 18. století

Bamberk (D) – po stopách husitské zahraniční výpravy 1429/30

Obraz Otto van Veena – Triumf katolické církve v obrazárně biskupského paláce

Bamberk (D) – po stopách husitské zahraniční výpravy 1429/30

Detail, vpravo 3 největší nepřátelé katolické církve (zleva Viklef, Donatus a M. Jan Hus)

Bamberk (D) – po stopách husitské zahraniční výpravy 1429/30