Plzeň – Mikulášské nám. (CČSH), Sbor Kristova kříže

Plzeň - Mikulášské nám. (CČSH)

Plzeň - Mikulášské nám. (CČSH)

Plzeň - Mikulášské nám. (CČSH)