Slavnost při příležitosti odhalení nového pomníku Jana Žižky, který nechala instalovat obec Nekmíř při příležitosti blížícího se výročí Žižkova vítězství (29.07.2017, na bojišti nedaleko Nekmíře)

Slavnost při příležitosti odhalení nového pomníku Jana Žižky, který nechala instalovat obec Nekmíř při příležitosti blížícího se výročí Žižkova vítězství (29.07.2017, na bojišti nedaleko Nekmíře)

Účastníci slavnosti se pomalu scházejí.

Slavnost při příležitosti odhalení nového pomníku Jana Žižky, který nechala instalovat obec Nekmíř při příležitosti blížícího se výročí Žižkova vítězství (29.07.2017, na bojišti nedaleko Nekmíře)

Slavnostní okamžik se blíží.

Slavnost při příležitosti odhalení nového pomníku Jana Žižky, který nechala instalovat obec Nekmíř při příležitosti blížícího se výročí Žižkova vítězství (29.07.2017, na bojišti nedaleko Nekmíře)

Také Jan Žižka s doprovodem už přijel.

Slavnost při příležitosti odhalení nového pomníku Jana Žižky, který nechala instalovat obec Nekmíř při příležitosti blížícího se výročí Žižkova vítězství (29.07.2017, na bojišti nedaleko Nekmíře)

Jan Žižka uděluje pokyn k zahájení.

Slavnost při příležitosti odhalení nového pomníku Jana Žižky, který nechala instalovat obec Nekmíř při příležitosti blížícího se výročí Žižkova vítězství (29.07.2017, na bojišti nedaleko Nekmíře)

Čestná stráž u zatím stále ještě zahaleného pomníku.

Slavnost při příležitosti odhalení nového pomníku Jana Žižky, který nechala instalovat obec Nekmíř při příležitosti blížícího se výročí Žižkova vítězství (29.07.2017, na bojišti nedaleko Nekmíře)

Protagonisté hlavní události dne v čele se starostou Nekmíře jsou připraveni k odhalení pomníku.

Slavnost při příležitosti odhalení nového pomníku Jana Žižky, který nechala instalovat obec Nekmíř při příležitosti blížícího se výročí Žižkova vítězství (29.07.2017, na bojišti nedaleko Nekmíře)

Odhalování započalo!

Slavnost při příležitosti odhalení nového pomníku Jana Žižky, který nechala instalovat obec Nekmíř při příležitosti blížícího se výročí Žižkova vítězství (29.07.2017, na bojišti nedaleko Nekmíře)

Odhalenému pomníku přihlíží v tichém zamyšlení a s úctou pan starosta.

Slavnost při příležitosti odhalení nového pomníku Jana Žižky, který nechala instalovat obec Nekmíř při příležitosti blížícího se výročí Žižkova vítězství (29.07.2017, na bojišti nedaleko Nekmíře)

Čestná střáž u již odhaleného pomníku s právě položeným prvním věncem.

Slavnost při příležitosti odhalení nového pomníku Jana Žižky, který nechala instalovat obec Nekmíř při příležitosti blížícího se výročí Žižkova vítězství (29.07.2017, na bojišti nedaleko Nekmíře)

Němý svědek vydařené sobotní slavnosti.