“Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času” – 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

Shromaždiště u kostelíka sv. Ondřeje v Chlístovicích (pořadatelská obec s podporou Středočeského kraje).

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

Jan Roháč z Dubé (také v roli pořadatele a moderátora).

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

Smíření! Po slavnostním vyhlášení Jihlavských kompaktát se císař Zikmund chopil husitské korouhve.

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

Hrad Sion – klid před bouří.

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

Husitské puškařky s hákovnicí (matka) a s píšťalou (dcera).

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

Dobývání Sionu započalo…

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

…zatčení Roháčovo…

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

Hejtman JM (pod kalichem) se chystá na proslov o našem webu před početným auditoriem (cca 120 diváků + desítky účastníků akce).

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

Bratří Jan Hvězda z Vícemilic, zvaný Bzdinka a slepý Jan Žižka vybírají postavení před bitvou u Malešova.

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

Kdesi u Malešova – pozice Jana Žižky.

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

Pražané s oddíly svatohavelské koalice (protivníci slepého hejtmana).

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

Bitva u Malešova (7. 6. 1424) začíná…

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

…první mrtví…

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

…bratr Žižka vše bedlivě sleduje prostřednictvím hlášení svých podhejtmanů…

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

Dobojováno! Bratří Roháč a Žižka nad mrtvým tělem Žižkova zetě Jindřicha z Dubé..

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

Císař Zikmund s chotí Barborou Celskou předsedají soudu nad Janem Roháčem.

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

…vše je nachystáno k ohavnému krvavému divadlu…

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

…tenhle “jednuška” bude chtít Roháče vyzpovídat a poskytnout mu útěchu, což on hrdě odmítne…

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

…už Roháče přivádějí…

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

…”Consummatum est!” (Dokonáno jest!)…

Roháč na Sionu aneb putování proti proudu času - 580. výročí dobytí Roháčova hradu Sionu: dobývání Sionu, bitva u Malešova a Roháčova poprava (16.09.2017, Chlístovice, Sion, Malešov)

…Roháčovy spolubojovníky potkal stejný osud.