Konference Jan Hus, husitství a východní Čechy (16.–18.09.2015, Chrudim)

Konference Jan Hus, husitství a východní Čechy (16.–18.09.2015, Chrudim)

Před zahájením…

Konference Jan Hus, husitství a východní Čechy (16.–18.09.2015, Chrudim)

Prof. Šmahel (za ním stojí zleva: Dr. Frolík, místostrosta Ing. J. Trávníček a zástupkyně MK ČR Dr. A. Matoušková).

Konference Jan Hus, husitství a východní Čechy (16.–18.09.2015, Chrudim)

Proslov Dr. Anny Matouškové.

Konference Jan Hus, husitství a východní Čechy (16.–18.09.2015, Chrudim)

Zdravice prof. Šmahela.

Konference Jan Hus, husitství a východní Čechy (16.–18.09.2015, Chrudim)

Přednáška prof. Čorneje.

Konference Jan Hus, husitství a východní Čechy (16.–18.09.2015, Chrudim)

Přednáška Dr. Svatoše.

Konference Jan Hus, husitství a východní Čechy (16.–18.09.2015, Chrudim)

Velký sál Muzea po skončení přednáškové části konference.