Husité před Plzní, ukázka dobývání z let 1433/34 (2010)

Husité před Plzní, ukázka dobývání z let 1433/34 (2010)

Setník Tvaroh

Zrádce Přibík z Klenové s jidášským penízem v truhličce