Českobratrská církev evangelická uspořádala velký “Festival k poctě Jeronýma Pražského” při příležitosti 600. výročí jeho úmrtí (28.05.2016, Praha – Střelecký ostrov)

Českobratrská církev evangelická uspořádala velký

“Husitský” průvod ulicemi Prahy …

Českobratrská církev evangelická uspořádala velký

… pak zatočil z mostu Legií na Střelecký ostrov.

Českobratrská církev evangelická uspořádala velký

Loutkoherec Jaroslav Pechar s loutkou Jeronýma Pražského, která účastníky nejen festivalu provázela po celou jeho dobu.

Českobratrská církev evangelická uspořádala velký

Hejtman JM se zdraví s Jeronýmem Pražským.

Českobratrská církev evangelická uspořádala velký

Vystoupení pěveckého sboru Pražského seniorátu ČCE na centrálním pódiu.

Českobratrská církev evangelická uspořádala velký

Kázání kazatelky ČCE Lenky Ridzoňové.

Českobratrská církev evangelická uspořádala velký

Panelová diskuse k Jeronýmovskému výročí …

Českobratrská církev evangelická uspořádala velký

… za účasti moderátora Petra Moréeho, Sylvie Wittmannové, Oty Pavlíčka, Mileny Bartlové a Martina Chadimy.

Českobratrská církev evangelická uspořádala velký

Scénka loutkového divadla, v níž spolu rozmlouvají Jan Hus a Jeroným Pražský.