Výsledky vyhledávání pro: Chval Řepický z Machovi

Chval Řepický z Machovic

Chval Řepický z Machovic Prameny se poprvé významněji zmiňují o Chvalovi v souvislosti se skupinou Jana Žižky, která odchází koncem roku 1419 z Prahy do Plzně, která se stává přechodně husitským centrem. Mezi prvními, kteří ještě před odchodem Žižky opustili Plzeň a vydali se na Tábor, byla skupina sezimoústeckých husitů v čele s Chvalem. Zde se koncem března 1420 stal vedle Žižky, Mikuláše z Husi a Zbyňka z Buchova jedním z prvních táborských hejtmanů. Později byl jednou z hlavních opor…

Čti více

Vladařské mise Zikmunda Korybuta v husitských Čechách a na Moravě v širších geopolitických souvislostech

Vladařské mise Zikmunda Korybuta v husitských Čechách a na Moravě v širších geopolitických souvislostech Na jaře roku 1422 byl litevský kníže Zikmund Korybut vyslán do Čech svým strýcem, litevským velkoknížetem Vitoldem Alexandrem, aby tady splnil jisté poslání, o němž si budeme v tomto článku povídat. Ještě před tím, než se Korybut, zvaný též Korybutovič, objevil v husitské zemi, stihl poslat opovědný list svému jmenovci z Lucemburského rodu. Právě tímto konstatováním se dostáváme ke geopolitickému pozadí této první knížecí mise. Na…

Čti více

Zbyněk z Buchova

Zbyněk z Buchova Brzy z jara 1420 se stal jedním ze 4 hejtmanů ( Žižka, Mikuláš z Husi, Chval z Machovic), kteří tvořili jakýsi správní orgán na Táboře s vojenskými pravomocemi. Zbyněk a Chval z Machovic zastávali funkce pobočníků resp. velitelů posádek dobytých hradů a působili postupem doby více (než Mikuláš z Husi a Žižka) na Táboře. 13.12.1420 táboři v čele se Zbyňkem a společně s knězem Korandou, kterému se podařilo uprchnout z příběnického vězení, dobyli hrady Příběnice a Příběničky,…

Čti více

Mikuláš z Husi a Pístného

Mikuláš z Husi a Pístného [1375-24.12.1420] Jeho původ je třeba hledat mezi nižší šlechtou z Křivoklátska, a proto se Mikuláš původně psal z Pístného. Před rokem 1400 se objevuje ve službě královské komory v Praze a nejpozději v r. 1404 byl Zikmundem Hulerem jmenován purkrabím na hradě Husi na Prachaticku, po němž se pak začal i psát. V r. 1408 se nechal najmout do žoldnéřských služeb v Rakousích a v letech 1412 až 1417 byl purkrabím vyšehradské kapituly v Prachaticích….

Čti více

Rejstřík osob

Rejstřík osob A Petr d‘ Ailly Petr Aksamit z Kosova a Lideřovic Zikmund Albík z Uničova Albrecht II. Habsburský Albrecht III. Saský Alexandr Dobrý Petr z Aliaku Johann Akmaar Ambrož Hradecký Antoch (Antoš) Johanka z Arku Jan Augusta B Štěpán z Basileje Kuneš z Bělovic Theodor Beza Mikuláš Biskupec z Pelhřimova Bohuslav Bílejovský Jan Blahoslav Blažej ze Sremské Kamenice Jan Bleh z Těšnice Štěpán Bočkaj Blažek z Borotína Jaroslav Bořita z Martinic Poggio Bracciolini Giovanni Francesco Ondřej z Brodu Antonín Brus…

Čti více