Kostnický koncil

V letech 1414-1418; všeobecný ekumenický koncil v sipka Kostnici svolaný na naléhání krále sipka Zikmunda vzdoropapežem Janem XXIII. s cílem překonat papežské schizma, likvidovat učení kolem sipka Jana Wyclifa a reformovat církev. Po odstranění schizmatu, sesazení Jana XXIII. a upálení sipka Jana Husa se nový papež Martin V. rozhodl kostnický koncil před konciliarismem rozpustit.