kalíšky

Drobné stříbrné mince z počátků husitského období, které byly údajně raženy z bohoslužebného náčiní, tedy také z mešních kalichů – odtud název. Ve Starých letopisech českých je k letům 1420-1421 uvedeno …ale prve předtím dělali sú peníze a groše z kalichů a monstrancí, a když se stříbra nedostalo, tehdy i z kotlou…, léta téhož 1421 dělali groše a peníze z kalichouov a z monstrancí a řiekali ji kalíškové… Po vyčerpání drahého kovu (pagament [1]) byly další ražby husitského období raženy pouze z mědi (sipka flútky).

[1] pagament – již jednou zpracovaný drahý kov dodávána do mincovny. Rozeznáváme pagament mincovní (mince pozbylé platnosti, cizí nebo poškozené mince) a pagament klenotní (šperky, jejich části a zlomky, bohoslužebné nářadí, slitky drahých kovů). Pagament představoval jen menší složku dodávanou do mincoven na českém území, oproti kovu vytěženému – s výjimkou situace, kdy nebyly zajištěny dostatečné zdroje kovu získaného těžbou, což bylo i za husitských válek.

Zdroj: Encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky