cech

Organizace řemeslníků ve městech, jež chránila zájmy mistrů od téhož řemesla před konkurencí a dohlížela na jakost výrobků.