atribut (světce)

Symbolický předmět určující zobrazeného světce.