arcijáhen

Hodnostář jmenovaný biskupem jako dozorčí orgán nad kněžstvem.