Šimon z Tišnova

Vedle Husa velký zastánce sipka Viklefa na univerzitě. V roce 1395 dosáhl bakalářského gradu na artistické fakultě. Dne 09.05.1409 se stává děkanem této fakulty. V r. 1410 po spálení Viklefových knih se Šimon energicky zastal svého přítele sipka Husa. V dubnu 1413 zastupuje reformní skupinu a účastní se jednání (iniciovaného sipka Václavem IV.) v kostele sv. Michala se svými protivníky v čele se sipka Štěpánem Pálečem. V únoru 1418 chce papež skoncovat s sipka kacířstvím v českých zemích i se stoupenci Viklefa na univerzitě, a proto mezi arcikacíře byl zahrnut mimo jiných i M. Šimon z Tišnova. Již jako mistr je uveden na faru do Tovačova a stává se jedním z pilířů vznikajícího husitství na střední Moravě.