25 Kčs – Jan Žižka z Trocnova

Typ: bankovka
Nominál: 25 Kčs
Emise: 1958
Emitent: Státní banka československá
Platnost: 01.12.1958-31.12.1971
Autor: Karel Svolinsjý, rytina Jindra Schmidt
Tiskárna: STC Praha

Rozměr: 140 x 69 mm
Líc: Jan Žižka z Trocnova, ofset
Rub: Žižkovo náměstí v Táboře, ofset

25 Kčs – Jan Žižka z Trocnova (1958)

25 Kčs – Jan Žižka z Trocnova (1958)
foto © www.papirovaplatidla.cz

Zdroj: http://www.papirovaplatidla.cz