20 Kčs – Jan Žižka z Trocnova

Typ: bankovka
Nominál: 20 Kčs
Emise: 1970
Emitent: Státní banka československá
Platnost: 01.04.1971-30.06.1991
Autor: Karel Hruška, ryt Jan Mráček, přepis rubu Miloš Ondráček
Tiskárna: STC Praha

Rozměr: 132 x 58 mm
Líc: Jan Žižka z Trocnova (hlava z táborského městského znaku), hlubotisk
Rub: Žižka v čele vojsk (vyobrazení z Jenského kodexu)

20 Kčs – Jan Žižka z Trocnova (1970)

20 Kčs – Jan Žižka z Trocnova (1970)
foto © www.papirovaplatidla.cz

Zdroj: http://www.papirovaplatidla.cz