Známky k 550. výročí bitvy u Grunwaldu (1960)

Datum vydání: 1960

Nominál: 60 grošů (60 gr)
Náklad: ? ks

60 gr - 550. výročí bitvy u Grunwaldu (1960)

60 gr – 550. výročí bitvy u Grunwaldu (1960). Vlevo erby Polského království, Velkoknížectví litevského, Velkopolska a Maloruska (Rusínských zemí), vpravo náhrobní kámen Vladislava II. Jagella umístěného ve Wawelském hradě v Krakově.
foto Stamp Encyklopedia Poland

Nominál: 90 grošů (90 gr)
Náklad: ? ks

90 gr - 550. výročí bitvy u Grunwaldu (1960)

90 gr – 550. výročí bitvy u Grunwaldu (1960). Část památníku sochařů Jerzyho Bandury a Witolda Ceckiewicze připomínající bitvu u Grunwaldu.
foto Stamp Encyklopedia Poland

Nominál: 2,50 zlotých (2,50 zł)
Náklad: ? ks

2,50 zł - 550. výročí bitvy u Grunwaldu (1960)

2,50 zł – 550. výročí bitvy u Grunwaldu (1960). Vyobrazení bitvy podle Jana Matejky.
foto Stamp Encyklopedia Poland

FDC - 550. výročí bitvy u Grunwaldu (1960)

FDC – 550. výročí bitvy u Grunwaldu (1960)
foto Stamp Encyklopedia Poland

Zdroj: http://www.stampspoland.nl