60 h – 80. Narozeniny Zdeňka Nejedlého, Betlémská kaple (1958)

Datum vydání: 10.02.1958
Nominál: 60 h
Autor: Jiří Švengsbír
Rytec: Jiří Švengsbír

Náklad: 2,785 mil. ks

Poznámka: Zdeněk Nejdlý zpočátku věnoval svůj historický zájem husitské epoše, první významnou prací je studie o misii Jana Kapistrána (Česká missie Jana Kapistrána v Českém časopise historickém, 1900), publikoval edici Prameny k synodám strany pražské a táborské (1900). Roku 1904 vyšlo dílo Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách, po němž následovaly další dva svazky (Počátky husitského zpěvu, 1907 a Dějiny husitského zpěvu za válek husitských, 1913). Prolíná se zde historie s muzikologií, Nejedlý vykládá husitský zpěv v širokých dobových souvislostech, takže ve výsledku jde vlastně o syntézu dějin husitského hnutí. (Zdroj wikipedia)

60 h – 80. Narozeniny Zdeňka Nejedlého, Betlémská kaple (1958)

60 h – 80. Narozeniny Zdeňka Nejedlého, Betlémská kaple (1958)
foto www.filaso.cz

FDC – 80. Narozeniny Zdeňka Nejedlého, Betlémská kaple (1958)

FDC – 80. Narozeniny Zdeňka Nejedlého, Betlémská kaple (1958)
foto www.filaso.cz

Zdroj: http://www.filaso.cz