Tábor – Velká bašta (Kožešnická)

Táborské městské hradby zesilovaly na strategických místech dělové bašty. Této části hradeb vévodila Velká bašta zvaná patrně Kožešnická. Velikostí i protáhlým, úzkým tvarem se podobala Soukenické a Žižkově baště, lišila se však polokruhovým zakončením. Ostatní dochované bašty se vyznačovaly zakončením s ostrými hranami. Jednalo se o nový prvek opevnění, v Českých zemích poprvé použitý právě husity. Protáhlé dělové bašty polygonálního půdorysu se po táborském vzoru budovaly po celé století i v dalších evropských městech. Při dobývání Tábora císařským vojskem v roce 1621 baštu i okolní části hradeb zničila dělostřelba obléhatelů.
Zdroj: informační cedule města Tábor

Tábor - Velká bašta (Kožešnická)

Tábor - Velká bašta (Kožešnická)

Tábor - Velká bašta (Kožešnická)