Sion – hrad, poslední útočiště Jana Roháče z Dubé

Sion – hrad, poslední útočiště Jana Roháče z Dubé

Lávka přes říčku Vrchlici na Vrchlického (turistické) cestě ke hradu

Sion – hrad, poslední útočiště Jana Roháče z Dubé

Informační tabule u příchodu ke hradu

Sion – hrad, poslední útočiště Jana Roháče z Dubé

Jedna z mnoha tabulí nové naučné stezky kolem hradu

Sion – hrad, poslední útočiště Jana Roháče z Dubé

Jedna z mnoha tabulí nové naučné stezky kolem hradu

Sion – hrad, poslední útočiště Jana Roháče z Dubé

Několik vyobrazení původní podoby hradu vč. jeho modelu

Sion – hrad, poslední útočiště Jana Roháče z Dubé

Torzo vnějšího fortifikačního systému hradu

Sion – hrad, poslední útočiště Jana Roháče z Dubé

Zbytky hradu

Sion – hrad, poslední útočiště Jana Roháče z Dubé

Kalich s vyobrazením data dobytí hradu Sion

Sion – hrad, poslední útočiště Jana Roháče z Dubé

Pamětní deska Jana Roháče z Dubé na skále pod hradem s letopočty 1437 a 1937