Praha – kostel sv. Havla

Založen kolem roku 1232 a do dnešní rozlohy přestavěn ve 14. století. Počátkem 18. století zevně upravili Giovanni Orsi a Pavel Ignác Bayer. V letech 1723-1727 doplněn vrcholně barokním průčelím, snad podle plánu Jana Santiniho. Vnitřní výzdoba od Jana Kř. Comety, Jana Kryštova Lišky a Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. Ve 14. století zde působili Husovi předchůdci kazatelé sipka Konrád Waldhauser a sipka Jan Milíč z Kroměříže. Roku 1674 zde byl pohřben malíř Karel Škréta.

Praha - kostel sv. Havla

Praha - kostel sv. Havla