Loket – středověký hrad

V dobách husitských válek se Loket přidal na stranu císaře Zikmunda. Dvakrát byl husity obléhán (1420 a 1427), avšak dobyt nebyl. V té době došlo k rozepřím mezi městem a hradem a hrad Loket dobývají roku 1429 měšťané. Spory přetrvávají po několik let a v roce 1434 císař Zikmund zastaví hrad svému kancléři Kašparu Šlikovi. Zdroj: hrad-loket.cz

Loket – středověký hrad