Klobouk (Gloriet) na Šumavě – místo pojící se, dle pověsti, k bitvě u Domažlic

Gloriet Klobouk, byl součástí cesty se stromořadím, která vystupovala přímo ze středu nádvoří koutského zámečku. Založení glorietu je možné vztáhnou k rozsáhlým opravám koutského záměčku a úpravám jeho okolí, které byly provedeny kolem roku 1824 majitelem koutského panství Janem Filipem Františkem Josefem Stadionem. O účelu jeho založení se místní historické prameny nezmiňují.

Klobouk k sobě připoutal starou pověst z husitských válek. Vypráví, že právě zde ztratil roku 1431 kardinál sipka Cesarini, prchající z husity rozehnané sipka křížové výpravy z Domažlic, svoje listiny, zlatý kříž a klobouk, který má gloriet připomínat.

(text převzat z informační tabule, © Obec Kout na Šumavě)

Klobouk (Gloriet) na Šumavě – místo pojící se, dle pověsti, k bitvě u Domažlic

Klobouk (Gloriet) na Šumavě – místo pojící se, dle pověsti, k bitvě u Domažlic

Klobouk (Gloriet) na Šumavě – místo pojící se, dle pověsti, k bitvě u Domažlic