Hrubá Skála tzv. Prachovna – vytesaný Jan Žižka s kalichem

Hrubá Skála tzv. Prachovna – vytesaný Jan Žižka s kalichem

Hrubá Skála tzv. Prachovna – vytesaný Jan Žižka s kalichem