Gdaňsk a okolí (PL) – po stopách husitské výpravy k Baltu

Gdaňsk je jedno z nejstarších a největších polských měst, ležící v Pomoří na řece Visle na břehu Baltského moře. V letech 1308 až 1454 bylo město součástí řádového státu německých rytířů.

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Území Řádu německých rytířů v letech 1260-1410. (© Wikipedia)

Výprava k Baltu je považována za jednu z nejvýznamnějších spanilých jízd husitů do okolních zemí. Sirotčí vojsko pod vedením hejtmana sipka Jana Čapka ze Sán v ní podpořilo polského krále Vladislava II. Jagella v boji proti Řádu německých rytířů. sipka Sirotci prošli územím Lužice, Nové Marky, Pruska až k dnešnímu Gdaňsku, aby se po zahájení jednání o míru vrátili zpět do Čech, kde se připojili k obléhání Plzně.

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Mapa tažení sirotků k Baltskému moři. (© Papajík David – Jan Čapek ze Sán)

Následující fotografie pořízené v červenci 2016 mapují stěžejní fázi husitské výpravy v okolí Gdaňsku.

Po vypálení kláštera v Pelpinu se husitské oddíly objevily 29. srpna 1433 před městečkem Tčev (Tcew), které ještě tentýž den padlo. Ve městě byla získána obrovská kořist a množství zajatců Řádu. Vedle komtura z Marienburgu (sipka Malborku) padla do zajetí skupina českých žoldnéřů. Ti byli následně odvedeni na hranici, jež byla navršena uprostřed husitského ležení, a před zraky všeho vojska upáleni jako zrádci českého „jazyka“.

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Dnes poklidné městečko Tčev.

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Svědkem tehdejších událostí může být tento bývalý dominikánský kostel (Svatého Stanislava Kostky) s osmihrannou věží, postavený v 1. pol. 14 stol.

Od Tčeva pak husitská vojska zamířila k městu Gdaňsk.

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Gdaňsk, dnes polské město.

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

V průběhu 2. světové války byla historická část města prakticky zničena.

V poledne 1. září stanula husitská a polská vojska v sousedství města – na Biskupské hoře, kde se utábořila. Z tohoto návrší bylo možno vidět bohaté a lidnaté město rozložené při ústí Visly. „Bylo jich tolik na vysokém vrchu“ poznamenal si pruský kronikář, „že byli podobni mračnům“.

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Pohled z městské radnice na Biskupskou horu.

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Biskupská hora detail.

Obě vojska se zdržela před gdaňskými hradbami pouze 4 dny. Došlo k drobným srážkám, soubojům a šarvátkám, avšak útok na pevné město nebyl vůbec podniknut. Husité byli s Poláky mimo dostřel městského dělostřelectva a sami se jen pokoušeli ohrozit palbou z těžkých kusů městské hradby a snad i přístav. Avšak větší škody ani tu dělostřelba pro velkou vzdálenost nezpůsobila (v polských zdrojích je zmíněno zničení nemocnice).

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Pohled z úpatí Biskupské hory na centrum města.

Dne 4. září husité odtáhli od Gdaňsku směrem k moři. Po cestě vypálili klášter Olivu (Oliwa). Spálena snad měla být i blízká osada Sopot.

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Klášter Oliva dnes.

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Na paměť zničení kláštera ohněm a mečem „husitskými heretiky“ byla roku 1613 v presbytáři kláštera umístěna pamětní deska.

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Zmínku o husitech nese ta vzdálenější. Uprostřed vyobrazení vypálení kláštera o 200 let dříve pohanskými Prusy.

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Do presbytáře nebyl přístup možný, proto bylo třeba si fotografii vypůjčit z jiného zdroje. (© Stąporek M.)

Ještě téhož dne husité dorazili až na samý mořský břeh. Byl to jistě nezapomenutelný zážitek pro husitská vojska, když se před nimi rozprostřela do nedohledna mořská pláň. Mořský břeh pod Olivou je plochý, písčitý a na několik set metrů je moře mělké. Jezdci i pěšáci se vrhali radostně do mořských vln a v mořských vodách byly konány rytířské hry a turnaje: „Všichni zároveň, jezdci i pěšáci, vstupovali do moře, pokud to mořské hlubiny dovolovaly. Dělali výlety do mořských vln, skákali jeden přes druhého, hráli si objímajíce se navzájem. Onen den přinesl vojsku překrásnou podívanou. Zdolavše země nepřátel tvrdým zpustošením, přišli bez pohromy a jako vítězové až k mořské hladině“. Bylo pasováno mnoho bojovníků na rytíře a radost a jásot zněly ze všech stran. Tehdy prý také Jan Čapek ze Sán vjel na koni do mořských vln a promluvil ke svým bojovníkům: “Hle bratří, přiznávám se vám, že dosáhnuv v těchto místech konce světa, nemohu dále postupovati, protože mi v tom brání mořské vody!

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Pláže v Jelitkowo. Zde sirotci poprvé spatřili moře. Za zády klášter Oliva, směrem vpravo se nachází Gdaňsk.

Od mořského břehu se obě vojska obrátila ke Starogardu, kde došlo k novému vyjednávání o příměří. Avšak ani tento pokus nebyl úspěšně završen a obě vojska se odtud hnula směrem k Bydgoszczi, přičemž se husité po cestě zmocnili hradu Jasieniec. Husité aniž vyčkali konečných výsledků jednání, dali se na pochod domů.

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

V blízkosti Jelitkowo na jednom ze sídlišť se údajně nachází ulice, která nese název Husytów. Tu se mi bohužel najít nepodařilo, ačkoliv jsem předpokládané místo prošel křížem krážem.

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Naopak ulici Jana Husa jsem našel poměrně rychle.

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Cedule.

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Panorama – pohled na Gdaňsk, dole centrální pěší zóna, vlevo v dálce Biskupská hora (klikni pro zvětšení).

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Panorama – pláže v Jelitkowo, zde skotačili i husité.

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Panorama – pláže v Jelitkowo.

Gdaňsk a okolí (PL) - po stopách husitské výpravy k Baltu

Panorama – pláže v Jelitkowo.

Zdroj:
• Macek J. – Husité na Baltu a ve Velkopolsku;
• Stąporek M. – Jak Czesi (groznie) na Gdansk spogladali;
• Šmahel F. – Husitská revoluce 3;
• Wikipedia.