Cornštejn – hrad

V roce 1463 jeho majitel Hynek z Lichtenburka započal otevřenou vzpouru proti svému králi sipka Jiřímu z Poděbrad. Roku 1464 byl hrad obležem královským vojskem a po téměř ročním obléhání, jež řídil hejtman Oldřich Mládenec z Miličína, byl roku 1465 Cornštejn dobyt.

Cornštejn – hrad

Cornštejn – hrad

Cornštejn – hrad

Cornštejn – hrad