Chotěboř – husitský pomníček v ulici Hromádky z Jistebnice

V Chotěboři zakotvil jeden ze zakladatelů Tábora Petr Hromádka se svojí skupinou, a stal se zde hejtmanem. V únoru 1421 se tento hejtman musel vzdát přesile a s Městeckým dojednal kapitulační rytířskou úmluvu o předání města a svobodném odchodu z něj. Katoličtí žoldnéři bez ohledu na dané slovo část husitů na místě pobili, další upálili v okolních stodolách a zbytek byl odvlečen Mikešem Divůčkem do Kutné Hory, kde byli tito husité naházeni do opuštěných šachet. Hromádka a další dva kněží byli Janem Městeckým odvedeni do Chrudimi a zde na náměstí popraveni upálením.

Chotěboř – husitský pomníček v ulici Hromádky z Jistebnice

Chotěboř – husitský pomníček v ulici Hromádky z Jistebnice

Chotěboř – husitský pomníček v ulici Hromádky z Jistebnice

Chotěboř – husitský pomníček v ulici Hromádky z Jistebnice