Basilej (CH) – gotická katedrála Münster

Město v severozápadní části Švýcarska. V letech 1431–1445 se v zdejší gotické katedrále Münster konal takzvaný sipka Basilejský koncil svolaný papežem Evženem IV. Jeho cílem bylo překonání rozporů v katolické církvi a dojednání sjednocení s dalšími církvemi. Roku 1436 byly sepsány výsledky jednání mezi Basilejským koncilem a zástupci českých Husitů a byla podepsána sipka Basilejská kompaktáta.

Basilej (CH) – gotická katedrála Münster

Basilej (CH) – gotická katedrála Münster

Basilej (CH) – gotická katedrála Münster

Basilej (CH) – gotická katedrála Münster

Basilej (CH) – gotická katedrála Münster