Vídeňský kodex (1. pol. 15. stol.) – Bitva husitů s křižáky

Unikátní kresba ve Vídeňském kodexu z doby před polovinou 15. století. Levá strana zachycuje bitvu husitů s křižáky. Dva pěší houfce se kryjí za velkými štíty – tarasy. Na kopci je umístěno dělo na kamenné koule a v pozadí vidíme oddíl jízdy. Velké štíty pro více bojovníků bychom nalezli např. ve spisu Bellifortis od Konráda Kyesera z r. 1405. Na pravé straně je zcela ojedinělé vyobrazení husitské vozové hradby. Je sice zredukována na pár vozů, ale jednotlivé detaily odpovídají jiným dobovým pramenům, jak obrazovým, tak i písemným.

Vídeňský kodex (1. pol. 15. stol.) - Bitva husitů s křižáky