Pamětihodnosti k dějinám doby císaře Zikmunda (1. pol. 15. stol.) – Bitva u Chrastavy 1428

V díle „Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds“ (Pamětihodnosti k dějinám doby císaře Zikmunda) od Eberharda Windeckeho (1380-1440), Zikmundova dvorního kronikáře, najdeme vyobrazení bitvy u Chrastavy, ke které došlo 11. listopadu 1428. Polní vojsko sirotčího svazu vedené Janem Královcem, které se od obležené Lichnice vydalo na spanilou jízdu do Horní Lužice, se zde střetlo s vojskem lužických měst pod velením Albrechta z Koldic a Hanuše z Polenska.

Staré letopisy české bitvu popisují takto: „Téhož roku vojsko sirotků spolu se sirotčími městy oblehlo Lichnici; nadělali kolem hradu příkopy a bašty, sruby, ohrady a obsadili je lidmi. Obléhali jej skoro rok a nedobyli. Potom téhož roku o Všech svatých zanechali na baštách u Lichnice posádku a odtáhli se svým hejtmanem Královcem k Žitavě pro zásoby. Němci se shromáždili a udeřili na ně u Chrastavy a pobyli mnoho práčat a bratří. Oni se zase vzchopili a Němce porazili“.

Pamětihodnosti k dějinám doby císaře Zikmunda (1. pol. 15. stol.) - Bitva u Chrastavy 1428