Mucha A. – Soubor vlastnosti českého lidu v obrazech

Jan Hus – spravedlnost

Jan Žižka – bojovnost

Jan Roháč z Dubé – nepoddajnost

Jiří z Poděbrad – samostatnost