Matejko J. – Jan Žižka v bitvě u Kutné Hory (1884)

Obraz se nachází ve Lvovské galerii umění na Ukrajině.