Liebscher A. – Žižka před Kutnou Horou (1888-1889)

S Kutnou Horou je spojen Liebscherův nejvýznamnější historický obraz, Husité před Kutnou Horou v den sv. Tří králů L.P. 1422, známý také pod názvem Žižka před Kutnou Horou (olej na plátně, 220 x 445 cm). Toto rozměrné dílo bylo první historickou kompozicí, která mu přinesla nejen obdiv publika, ale také chválu kritiky a stala se obdobně populární jako např. Brožíkův Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém. Liebscher obraz poprvé vystavil na Výroční výstavě Krasoumné jednoty v Rudolfinu v roce 1889, první zmínky o něm se však objevily v jeho korespondenci již po polovině 80. let. Po pražském „salonu“ byl obraz součástí výstav v Kutné Hoře a v Chrudimi, roku 1890 byl vystaven i v Berlíně a Mnichově. O šest let později jej zakoupila Městská rada Kutné Hory pro svou zasedací síň; dnes je obraz uložen v Galerii Felixe Jeneweina.

(text převzat ze stránek © http://www.sdruzeniliebscher.cz)