Kronika Oldřicha z Richentalu (1464) – Upálení Jeronýma Pražského