Jenský kodex – Upálení mistra Jana Husa

zdroj: Macek J. – Husitské revoluční hnutí