Jeroným Pražský – enfant terrible české reformace

Sedmidílný seriál „Jan Hus – Příběh reformátora, který změnil svět“, jenž jsme na webu „husitstvi.cz“ připravili při příležitosti 600. výročí upálení betlémského kazatele, sklidil až nečekaný úspěch. Už během samotného psaní textu o Husovi jsme často naráželi na postavu M. Jeronýma Pražského, další velkou osobnost české historie té doby a jednoho z vůdců reformace české. Vzhledem k tomu, že seriál byl především o Husovi, mohli jsme tak Jeronýmovi věnovat pouze omezený prostor. Než byl projekt dokončen, shodli jsme se na tom, že by nadcházející 600. výročí Jeronýmova upálení, jež připadá na květen 2016, mohlo být využito k částečnému splacení tohoto dluhu, který česká historiografie i veřejnost má vůči této významné postavě počátku 15. století. Historie a kolektivní paměť českého národa se k Jeronýmovi totiž zachovaly docela macešsky. Ve škole se o tomto velkém muži prakticky neučí a odborných knih, jež by se věnovaly pouze Jeronýmovi, by se za uplynulých dvě stě let dalo spočítat na prstech jedné ruky. Nadcházející výročí je tak skvělou příležitostí změnit tento neutěšený stav a představit široké veřejnosti nevšední a fascinující osud Husova věrného druha a klíčového muže českého pokusu o reformu církve. Vzhledem k tomu, že sedmidílný seriál o Husovi byl velmi obsáhlý a dokázal podrobně vystihnout i dobu a její základní aspekty, bude naše trilogie o Jeronýmovi svým způsobem jeho volným pokračováním, jelikož bychom se neradi opakovali. Přesto bude mít strukturu, která umožní seriál číst i jako samostatné dílo. Přijměte tedy naše pozvání k novému seriálu „Jeroným Pražský – enfant terrible české reformace“.

sipka4 díl I. – na cestě k poznání (20.01.2016)
sipka4 díl II. – ve službách reformace (10.03.2016)
sipka4 díl III. – až do hořkého konce (08.05.2016)